Home » Artikelen » Verplichte aansluiting Vervangingsfonds in toekomst van de baan
Meer keuzevrijheid voor schoolbesturen

Verplichte aansluiting Vervangingsfonds in toekomst van de baan

Schoolbesturen zijn over een paar jaar niet meer verplicht zich bij het Vervangingsfonds (Vf) aan te sluiten. Dit besluit heeft het Vf genomen op basis van een advies van de sociale partners. Het nieuwe stelsel sluit meer aan bij de eigen verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Dit meldt het VF in een brief aan de schoolbesturen in het primair onderwijs.

De beëindiging van de verplichte aansluiting van de po-besturen bij het Vf zal tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 plaatsvinden. Het precieze moment is volgens het Vf afhankelijk van de ontwikkelingen in de sector. Het fonds vindt het essentieel dat het verzuimbeleid en de verzuimcijfers van scholen op orde zijn.
Het nieuwe stelsel zal gebaseerd zijn op de eigen verantwoordelijkheid en een actieve rol van schoolbesturen rond verzuim- en vervangingsbeleid. “Schoolbesturen zullen, meer dan nu, zelf keuzes moeten maken voor een effectief verzuimbeleid en het afdekken van financiële risico’s bij verzuim”, zo schrijft het Vf in de brief.
Meer keuzevrijheid voor schoolbesturen is een belangrijk aandachtspunt in de dienstverlening van het Vf. Het fonds treft maatregelingen, zodat de premie omlaag gaat en de onrechtmatigheid van declaraties fors minder worden. Het gaat om de volgende maatregelen (per 1 augustus 2015):

  • Verruiming van eigenrisicodragerschap
  • Geen vergoeding meer van kosten voor vervanging vanwege rechtspositioneel verlof
  • Invoering vaste normvergoedingen

Marktonderzoek
Afgelopen voorjaar hebben het Vf en Participatiefonds (Pf) een marktonderzoek uitgevoerd onder schoolbesturen in het primair onderwijs. Dit onderzoek stond in het teken van het moderniseringsproces en de vernieuwing en uitbreiding van het product- en dienstenaanbod. Een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek zijn te downloaden via www.vervangingsfonds.nl.

 

Gepubliceerd op: 1 september 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)