Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Vernieuwd reglement Participatiefonds 2013/2014

Vernieuwd reglement Participatiefonds 2013/2014

Het Participatiefonds heeft het vernieuwde reglement voor het schooljaar 2013/2014 gepubliceerd. De opzet van het reglement is geheel aangepast om het indienen van vergoedingsverzoeken overzichtelijker te maken. Verder is duidelijker welke documenten voor een vergoedingsverzoek het Participatiefonds van u verwacht. Het vernieuwde reglement geldt vanaf augustus 2013 en is ook van toepassing op de ontslagen per 1 augustus 2013.

Wat is er veranderd?

1. Aansluiting op CAO Primair Onderwijs 2013
Vanaf 1 augustus 2013 vormen de beëindigingsgronden uit de CAO voor het primair onderwijs de basis van het reglement. Door aan te sluiten op de CAO is direct helder welke beëindigingsgrond van toepassing is. Hierdoor kunt u de beëindigingsgrond uit de
beëindigingsovereenkomst of het ontslagbesluit makkelijker terugvinden in het reglement.

2. Per beëindigingsgrond duidelijke voorwaarden
Voorheen waren er twee voorwaarden: ‘onvermijdbaarheid’ en ‘inspanningsverplichting’. Deze zijn in het vernieuwde reglement opnieuw verwoord in vier concrete voorwaarden. Per beëindigingsgrond is duidelijk omschreven aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke documenten het Participatiefonds van u verwacht.
De voorwaarden zijn:
Voorwaarde 1: aangetoond dient te worden dat de reden van ontslag is gecommuniceerd met de werknemer.
Voorwaarde 2: aangetoond dat de werkgever zich heeft ingespannen om de werknemer te behouden voor de eigen functie.
Voorwaarde 3: aangetoond dat de werkgever zich heeft ingespannen om de werknemer te behouden voor de eigen organisatie.
Voorwaarde 4: aangetoond dat de werkgever de werknemer heeft geprobeerd te begeleiden naar een andere organisatie.

3. Modelverklaringen
Om goed te kunnen voldoen aan de verschillende voorwaarden en efficiënter de juiste documenten te kunnen verzamelen, zijn er modelverklaringen beschikbaar. Bijvoorbeeld de ‘modelverklaring gesprekkencyclus’.
Door deze verklaring te ondertekenen bevestigen de werkgever en de werknemer dat ze gesprekken hebben gevoerd over het functioneren van de werknemer. De modelverklaringen zijn te downloaden wanneer u een vergoedingsverzoek indient.

Het Reglement is te downloaden via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 april 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)