Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Verlenging subsidie voor gezond en duurzaam schoolgebouw

Verlenging subsidie voor gezond en duurzaam schoolgebouw

De aanvraagperiode voor het aanvragen van subsidie voor verduurzaming en verfrissing van schoolgebouwen is verlengd tot en met 29 december 2017. Voor aanvragen vanaf 15 september geldt ook een verlenging: de subsidieactiviteiten moeten niet uiterlijk op 1 januari 2018, maar uiterlijk op 31 maart 2018 zijn verricht.
 
De reden voor de verlenging van de aanvraagperiode is dat de aanvragen blijven binnenstromen, meldt demissionair staatssecretaris Dekker van OCW in een toelichting. Met de subsidie kunnen scholen extern advies inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50 procent van de advieskosten tot een maximum van 3.500 euro. Hiervan kunnen honderdvijftig schoolbesturen gebruik maken. De subsidie maakt onderdeel uit van de Green Deal Scholen die besturen op weg helpt met praktische informatie en stappenplannen.

Energiekosten onnodig hoog
Een slechte kwaliteit van het binnenmilieu kan bij kinderen en leerkrachten leiden tot gezondheidsklachten. Bij de meerderheid van de scholen zijn de CO2-concentratie en binnentemperatuur te hoog. Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn tochtklachten in de winter en problemen met akoestiek, daglicht en verlichting. 
Naast het slechte binnenklimaat, leidt ook het energiegebruik tot zorgen.

Green Deal Scholen
De subsidieregeling is onderdeel van de Green Deal Scholen die bijdraagt aan duurzame groei zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord. De Green Deal Scholen is een samenwerking tussen vertegenwoordigers van het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, gemeenten, milieuorganisaties, huisvestingsdeskundigen en verschillende ministeries. De Green Deal Scholen heeft een helpdesk om scholen op weg te helpen en biedt via haar kennisportal Greendealscholen.nl onderzoeken, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie aan.
 
Scholen konden op grond van de oorspronkelijke regeling een aanvraag indienen tot en met 29 september 2017.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 augustus 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)