Home » Artikelen » Verklaring van goed gedrag

Verklaring van goed gedrag

Alvorens een benoeming definitief wordt moet een school eerst een verklaring van goed gedrag vragen van de beoogde werknemer. Zonder zo'n verklaring is iemand niet benoembaar in het onderwijs.Sinds 1 januari 2000 geldt het voorschrift dat een verklaring van goed gedrag van een nieuw personeelslid niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Vroeger was deze termijn twee jaar. De termijn is verkort naar aanleiding van de Wet ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs. Tijdens de behandeling van die wet, die ook de aangifteplicht regelt, drong de Kamer aan op aanscherping van de regels rond de verklaring van goed gedrag. Deze verklaring wordt getekend door de burgemeester van de gemeente waar de sollicitant staat ingeschreven.

Gepubliceerd op: 18 juli 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)