Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Verkiezing AVS Ledenraad

Verkiezing AVS Ledenraad

Per 1 augustus 2008 treden negen leden van de AVS ledenraad statutair af. Zij hebben zich allemaal herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van drie jaar. Het is echter ook mogelijk dat andere AVS leden zich kandidaat stellen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 16 mei aanstaande.

De AVS ledenraad bestaat uit een groep van 25 enthousiaste (bovenschoolse) schoolleiders die de leden van de AVS binnen de organisatie vertegenwoordigen. De raad komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De taken van de ledenraad zijn in de statuten als volgt omschreven:

o Bespreken en bewaken van de hoofdlijnen van beleid;
o Vaststellen van de jaarstukken en het jaarverslag;
o Benoemen en ontslaan van het bestuur;
o Wijzigen van de statuten;
o Ontbinding van de vereniging.

Tijdens de bijeenkomsten wordt vooral gesproken over de hoofdlijnen van het door de AVS gevoerde beleid en de strategische koers van de vereniging.

 

Gepubliceerd op: 1 mei 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)