Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Verkenningen waarborgfonds

Verkenningen waarborgfonds

De staatssecretarissen van OCW hebben de Tweede Kamer laten weten dat er verkenningen komen naar de mogelijkheid om een waarborgfonds in te richten voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

Het gaat dan om fondsen die investeringsrisico’s dekken, niet om een herverdeling van vermogens van schoolbesturen. Onderzocht wordt waar schoolbesturen in de betreffende sectoren het meest behoefte aan hebben. Daarbij kan zonodig worden gekeken naar ervaringen met dergelijke fondsen in andere sectoren en naar de ervaring in eigen huis, met het waarborgfonds kinderopvang.

Bij de verkenningen zullen de VO-raad en de PO-raad een rol spelen. In de PO-sector vindt op dit moment een evaluatie van de lumpsumbekostiging plaats, waarbij ook de mogelijkheid van een waarborgfonds wordt betrokken. De uitkomsten van de evaluatie worden in april verwacht.

Gepubliceerd op: 8 februari 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)