Home » Artikelen » Verkeerd eindtoetsadvies voor ongeveer 20.000 groep 8-leerlingen
AVS vindt fout zeer kwalijk met vervelende gevolgen voor leerlingen

Verkeerd eindtoetsadvies voor ongeveer 20.000 groep 8-leerlingen

11 procent van de groep-8 leerlingen heeft vanwege een fout een onjuist toetsadvies gekregen, meldt het ministerie van OCW. Dat heeft bij een aantal leerlingen uit deze groep mogelijk geleid tot een onjuist eindadvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs. De verschillende toetsaanbieders hebben de scholen hierover op dinsdagochtend 21 mei geïnformeerd. Het betreft de IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets en AMN Eindtoets. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het is heel naar en frustrerend voor de betreffende leerlingen en hun ouders, en daarnaast ook voor de schoolteams. Het is een hele vervelende situatie die onzekerheid teweegbrengt.”

De afgelopen dagen is gebleken dat er iets mis is gegaan met de berekening van de zogeheten grenswaarden van de eindtoetsen in het primair onderwijs. Diverse signalen van eindtoetsaanbieders en scholen over opvallende toetsadviezen vormden aanleiding voor het ministerie van OCW om een onderzoek in te stellen. De Expertgroep Toetsen PO, een onafhankelijk adviesorgaan voor het Ministerie van OCW, bleek gerekend te hebben met onjuiste waardes. Leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt hebben een correct toetsadvies ontvangen.

Mogelijk bijstelling schooladvies
Door de verkeerde berekening is voor een deel van de leerlingen in groep 8 veelal een te hoog toetsadvies gegeven. Dit kan gevolgen hebben voor het schooladvies dat de leerling van de basisschool heeft gekregen. Het is mogelijk dat het schooladvies is bijgesteld naar aanleiding van een hogere toetsscore. In deze gevallen moeten basisscholen hun eerder afgegeven schooladviezen heroverwegen. Een bijstelling kan van invloed zijn op de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen hoeven de toets niet opnieuw te maken.
 
Schooladvies leidend
Het is wettelijk vastgelegd dat het schooladvies van de basisschool leidend is. Voorzitter Petra van Haren: “De AVS heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk laten weten er voorstander van te zijn dat het schooladvies leidend blijft. De eindtoets is een momentopname en moet een second opinion blijven. Wat nu gebeurt ondersteunt deze visie eens te meer. Een schooladvies komt in acht jaar dat een leerling op school zit tot stand en hierbij wordt gekeken naar de totale ontwikkeling van het kind, door meerdere leerkrachten. De eindtoets vormt in dit proces een slechts een momentopname.” Uit een peiling van de AVS onder schoolleiders in 2018 blijkt dat 86 procent van de schoolleiders voorstander zijn van het schooladvies als leidend en een deel daarvan ziet de eindtoets graag afgeschaft.
 
Reactie OCW
Het ministerie van OCW betreurt de verwarring en onzekerheid die deze situatie oplevert. Minister Arie Slob reageert: “Dit is een buitengewoon vervelende situatie, in eerste instantie natuurlijk vooral voor de geraakte groep 8-leerlingen en hun ouders, maar ook voor alle leerkrachten en scholen die hierbij betrokken zijn. Zowel de basisscholen die de schooladviezen opstellen en nu mogelijk een tweede keer moeten heroverwegen, als de middelbare scholen die leerlingen mogelijk anders moeten plaatsen.” Minister Slob heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over dit debacle.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 21 mei 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders