Home » Artikelen » Vereenvoudiging indicatie en toelichting regelgeving LGF

Vereenvoudiging indicatie en toelichting regelgeving LGF

Uit de vele contacten met het veld blijkt telkens weer dat de invoering van de regeling LGF niet zonder problemen verloopt. Een van de knelpunten komt voort uit onduidelijkheid van of interpretatieverschillen over de regelgeving.
In de vragenrubriek van de Gele Katern van 28 april 2003, pagina 19-23, vindt u uitgebreide informatie over verschillende aspecten van de regelgeving LGF. Aangezien u deze Gele Katern in de vakantieperiode heeft ontvangen, wijzen we u hierbij expliciet op deze informatie.

In hetzelfde Gele katern van 28 april 2003 staat een regeling die van belang is. De regeling `Inwerktredingsbesluit: regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden finaniering´ geeft aan dat de versoepeling van de indicatiecriteria en het gebruik van een gewijzigd aanmeldingsformulier nu formeel is ingegaan. De inhoudelijke veranderingen staan in een eerder verschenen Gele katern van 31 maart jl. Dit bericht is allereerst van belang voor de Commissies van Indicatiestelling. Maar vanzelfsprekend ook voor leraren, interne begeleiders en schoolleiders in het regulier onderwijs, die de ouders vaak als eersten begeleiden in het hele verwijzingstraject naar het speciaal onderwijs toe.

Gepubliceerd op: 16 augustus 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)