Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Vereenvoudiging bekostiging en modernisering van de WVO

Vereenvoudiging bekostiging en modernisering van de WVO

De bekostiging in het voortgezet onderwijs wordt vereenvoudigd. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) ondergaat een moderniseringsslag met als doel deze begrijpelijker en duurzamer te maken. Tot 29 januari is het mogelijk te reageren op een internetconsultatie.

Het vereenvoudigde model bevat drie bekostigingsparameters:
• eenzelfde prijs voor leerlingen in de onderbouw en leerlingen in de bovenbouw van het algemeen vormend onderwijs;
• een (hogere) prijs voor leerlingen in het praktijkonderwijs en leerlingen in de bovenbouw van het voorbereidend beroepsonderwijs;
• en een (beperkte) vaste voet per vestiging. 
 
De wetsartikelen over bekostiging zijn een belangrijk onderdeel van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). De WVO is ruim 50 jaar oud en heeft meer dan 200 wijzigingen ondergaan. Daarom is ervoor gekozen om tegelijkertijd de hele wet technisch te herzien. Dat betekent dat alleen de artikelen over de bekostiging inhoudelijk worden gewijzigd. De artikelen over andere onderwerpen worden gemoderniseerd, maar niet inhoudelijk aangepast. De wet komt er door deze moderniseringsslag anders uit te zien. Er is  bijvoorbeeld voor gekozen een onderverdeling in hoofdstukken te maken, de artikelen zijn grotendeels eenvoudiger geformuleerd en hoofdstukken en artikelen zijn van een toelichting voorzien. De bedoeling is om de WVO op deze manier gemakkelijker in het gebruik, begrijpelijker en duurzamer te maken.  

Het wetsvoorstel Modernisering WVO is tot 29 januari opengesteld voor internetconsultatie op www.internetconsultatie.nl/moderniseringwvo

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 januari 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)