Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Verantwoording gelden uit bestemmingsbox

Verantwoording gelden uit bestemmingsbox

Vanaf het huidige schooljaar ontvangen scholen via de `bestemmingsbox´ lumpsumgeld, dat bedoeld is voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken van het taal- en rekenonderwijs. Het is echter niet verplicht het geld aan die doelen te besteden. Wel vraagt Cfi / DUO te melden waaraan het geld is besteed.

Hiervoor is vanaf 1 mei 2011 een digitaal formulier beschikbaar op www.cfi.nl, waarop al ingevuld hoeveel geld de betreffende basisschool voor bepaalde doelen via de bestemmingsbox heeft ontvangen. Zo kunnen schoolbesturen een bewuste afweging maken en bijhouden of ze dit geld inderdaad aan de genoemde doelen uitgeven of niet. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de administratie hiervoor wordt aangepast en dat de accountant de informatie gaat controleren. Schoolbesturen moeten de gegevens uiterlijk 1 juli 2011 indienen bij Cfi /DUO.

Meer informatie: http://www.cfi.nl/

Gepubliceerd op: 3 maart 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)