Home » Artikelen » Verantwoording besteding werkdrukmiddelen via stappenplan

Verantwoording besteding werkdrukmiddelen via stappenplan

Elke po-school moet zich verantwoorden over de inzet van het geld voor verlaging van de werkdruk, zoals afgesproken in het werkdrukakkoord. De schoolleider moet bijvoorbeeld het bestedingsplan ter goedkeuring voorleggen aan de PMR. Dit staat beschreven in het ’Stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen’.

Elke school heeft een bedrag van 155 euro per leerling (peildatum 1 oktober 2017) ontvangen voor verlaging van de werkdruk. Voor schooljaar 2021/2022 kan dit bedrag oplopen tot circa 285 euro per leerling. Eerst komt er een tussenevaluatie, waarin gekeken wordt naar de verantwoording van de werkdrukmiddelen. Daarom is het belangrijk dat schoolbestuurders en schoolleiders zich goed verantwoorden over de inzet van deze middelen en uitleggen wat ze met dit geld hebben gedaan.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 december 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020