Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Verantwoording besteding werkdrukmiddelen via stappenplan

Verantwoording besteding werkdrukmiddelen via stappenplan

Elke po-school moet zich verantwoorden over de inzet van het geld voor verlaging van de werkdruk, zoals afgesproken in het werkdrukakkoord. De schoolleider moet bijvoorbeeld het bestedingsplan ter goedkeuring voorleggen aan de PMR. Dit staat beschreven in het ’Stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen’.

Elke school heeft een bedrag van 155 euro per leerling (peildatum 1 oktober 2017) ontvangen voor verlaging van de werkdruk. Voor schooljaar 2021/2022 kan dit bedrag oplopen tot circa 285 euro per leerling. Eerst komt er een tussenevaluatie, waarin gekeken wordt naar de verantwoording van de werkdrukmiddelen. Daarom is het belangrijk dat schoolbestuurders en schoolleiders zich goed verantwoorden over de inzet van deze middelen en uitleggen wat ze met dit geld hebben gedaan.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 december 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)