Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Verantwoordelijkheid leerlingenvervoer blijft voorlopig zaak van gemeente

Verantwoordelijkheid leerlingenvervoer blijft voorlopig zaak van gemeente

Op basis van onderzoek en de complexiteit van de invoering van Passend onderwijs heeft staatssecretaris Sander Dekker besloten om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer (gehandicaptenvervoer én signatuurvervoer) vooralsnog bij de gemeenten te laten en niet over te hevelen naar de samenwerkingsverbanden.

Als de inrichting van de samenwerkingsverbanden is afgerond, kan de verantwoordelijkheidsverdeling opnieuw worden bezien, aldus Dekker.
In het Bestuursakkoord 2011–2015 spraken de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) af om onderzoek te doen naar het verleggen van de verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer van de gemeenten naar het onderwijs. De aanleiding voor het onderzoek waren de steeds verder oplopende kosten van leerlingenvervoer voor gemeenten.

Onderzoeksbureau Sardes concludeert dat er op dit moment onvoldoende harde indicaties zijn dat een overheveling van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer automatisch leidt tot beter vervoer. Gemeenten willen in overwegende mate wel van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer af, maar het onderwijs staat niet te springen om deze verantwoordelijkheid over te nemen. Sommige samenwerkingsverbanden zouden dit wel willen doen, maar alleen onder strikte voorwaarden zoals voldoende budget, een landelijk kader en een realistisch tijdpad. Sardes noemt het ontkoppelen van vervoer voor leerlingen met beperkingen en signatuurvervoer ‘een moeilijk begaanbare weg’.

Het rapport over het verleggen van de verantwoordelijkheid van het leerlingenvervoer werd eind februari naar de Tweede Kamer gestuurd, als bijlage bij de voortgangsbrief over Passend onderwijs.

Het onderzoeksrapport van Sardes is te vinden op www.sardes.nl.
 

Gepubliceerd op: 12 maart 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)