Home » Artikelen » Veiligheidsmonitor invullen kan tot eind april

Veiligheidsmonitor invullen kan tot eind april

Via de Veiligheidsmonitor die het ministerie van OCW iedere twee jaar uitvoert kunnen scholen hun veiligheidsbeleving vergelijken met andere scholen. Invullen van de vragenlijst kan tot en met 30 april.

De Veiligheidsmonitor geeft het ministerie landelijk inzicht in diverse veiligheidsaspecten bij leerlingen, personeel, schoolleiding en ouders. Deelnemende scholen krijgen per locatie een rapportage van de uitslag op de vragenlijsten en een landelijke benchmark. In de overzichtsrapportage zijn de uitslagen van individuele locaties niet zichtbaar.

Naast deze Veiligheidsmonitor kunnen scholen via Vensters een enquête afnemen waarmee scholen een breed beeld krijgen van de leerlingtevredenheid. Onderdeel hiervan is sociale veiligheid. Met dit onderzoek via Vensters voldoen scholen meteen aan hun jaarlijkse monitoringsplicht voor de leerlingen van groep 7 en 8 voor de wet ‘Sociale veiligheid op school’.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 januari 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)