Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Veiligheidsgevoel leerlingen en personeel stabiel hoog
Wel aandacht nodig voor positie LHBT-leerlingen en –personeel en seksuele uitbuiting

Veiligheidsgevoel leerlingen en personeel stabiel hoog

Er wordt minder gepest en de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel op scholen is ‘stabiel hoog’. Wel blijven er aandachtspunten voor bepaalde groepen (LHBT) nodig en melden vo-scholen meer incidenten met seksuele uitbuiting. Dit schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de eerste monitoring van de Wet veiligheid op school.

Uit de monitor blijkt dat de eerste resultaten van de inzet op schoolveiligheid voorzichtig merkbaar zijn, maar dat er altijd werk aan de winkel is en blijft. “Er is volgens de onderzoekers over de jaren heen een toenemende aandacht voor veiligheid op scholen. Het veiligheidsgevoel van leerlingen en personeel is volgens de onderzoekers stabiel hoog. Van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs voelt respectievelijk 97 procent en 95 procent zich veilig. Van het personeel in het primair en voortgezet onderwijs voelt respectievelijk 96 procent en 88 procent zich veilig”, aldus Dekker.

Ook blijkt, zoals Dekker al eerder aangaf, dat in 2016 minder leerlingen aangaven te zijn gepest dan in 2014. Dit percentage is gedaald van 14 naar 10 procent. Ook in het vo worden minder kinderen gepest. Hier daalde het percentage leerlingen dat dit aangaf van 11 naar 8 procent.
 
Aandachtspunten
Dekker constateert dat de positie van LHBT-leerlingen en –personeel zorgelijk blijft. Het percentage LHBT-leerlingen en –personeel dat zich veilig voelt op school is weliswaar gestegen, maar net als in voorgaande jaren blijkt dat deze groep zich minder veilig voelt en meer met pesten en geweldsincidenten te maken heeft dan andere groepen. Een ander aandachtspunt is het veiligheidsgevoel van personeel op vo-scholen. Dekker heeft de onderzoekers gevraagd hem meer inzicht te geven in de factoren in het vo die samenhangen met ervaren (on)veiligheid van personeel. Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten zich blijven inzetten om het veiligheidsgevoel van het vo-personeel te borgen. De onderzoekers constateren verder dat vo-scholen meer incidenten melden met seksuele uitbuiting. Zes procent van de vo-leerlingen geeft aan slachtoffer te zijn van seksueel geweld. Dekker vindt dit een “onaanvaardbaar hoog” percentage.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 januari 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)