Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Veiligheid kinderen moet beter
Kinderrechtenmonitor 2014

Veiligheid kinderen moet beter

De veiligheid van kinderen en jongeren in Nederland moet beter. Nog te veel kinderen zijn slachtoffer van seksueel geweld, kindermishandeling, mensenhandel, kinderporno of pestgedrag. Ook het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is gestegen. Dat blijkt uit de derde kinderrechtenmonitor. Kinderombudsman Marc Dullaert pleit onder andere voor een kinderrechtentoets.
 
Jaarlijks worden circa 62 duizend kinderen voor het eerst slachtoffer van strafbaar seksueel geweld. Het aantal geregistreerde minderjarige slachtoffers van mensenhandel is gestegen. In 2013 is een op de vijf jongeren van 15 tot 18 jaar een of meerdere keren slachtoffer geweest van een geweldsdelict, vermogensdelict of van vandalisme. Tien procent van de jongeren tussen 15 en 18 jaar heeft te maken met pesten via internet.
Ook is er een stijging van het aantal meldingen van kinderporno. Wel is de aanpak van jeugdige daders succesvol. Het aantal minderjarige daders is met 47 procent gedaald ten opzichte van 2007. Er verblijven minder jongeren in een justitiële jeugdinrichting.
 
De kinderrechtenmonitor vraagt ook aandacht voor kwetsbare kinderen. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is gestegen. De Kinderombudsman signaleert wel dat de aanpak van armoede onder kinderen hoog op de agenda van de overheid staat. Verder constateert hij dat er geen zicht is op een afname van het aantal kinderen dat wordt mishandeld. Positief is Dullaert over de invoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Twijfels heeft hij over de bescherming van de kinderen na 1 januari 2015, als de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdzorg.
 
Toets
De Kinderombudsman pleit voor een kinderrechtentoets die de belangen weegt van kinderen en waarbij zij hun mening kunnen geven. Deze toets kan ingezet worden bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving, beleid of richtlijnen die effect hebben op kinderen en jongeren. Ook beveelt hij meer participatie van kinderen en jongeren aan in situaties als scheiding van hun ouders of een uithuisplaatsing. Verder pleit de Kinderombudsman voor actuele cijfers over groepen kinderen die in de knel zitten en geeft hij aan dat er speciale aandacht moet zijn voor kwetsbare groepen, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving.
 
Meer informatie: www.kinderombudsman.nl

Gepubliceerd op: 18 december 2014

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)