Home » Artikelen » Veilige brugklas voor versnellers
Zo kan het ook - Good practice

Veilige brugklas voor versnellers

Auteur: Vanja de Groot

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Het Odulphuslyceum in Tilburg startte begin dit schooljaar met ‘groep 9’. Piepjonge bruggies die het basisonderwijs versneld hebben doorlopen, komen eerst in een kleine, veilige groep met een aangepast curriculum.

“We zien steeds meer versnellers het voortgezet onderwijs instromen. Landelijk gaat het momenteel om bijna 10 procent”, vertelt conrector vwo Marianne Dillen van het Odulphus. “Maar in het tweede of derde jaar van de middelbare school gaat het vaak mis”, signaleert ze. Het brein van deze kinderen zit sociaal-emotioneel nog niet op het level van hun oudere klasgenoten. “Ze raken het contact met de groep kwijt, de motivatie daalt. Doubleren is fnuikend. Met groep 9 willen we dit voorkomen.” Medebedenker Dillen overlegde met een klankbordgroep uit het primair onderwijs (waaronder schoolleiders) en het ministerie over het initiatief, dat een pilotstatus kreeg. De huidige zeventien 10- en 11-jarigen krijgen les in een vast, eigen lokaal. De docenten bieden daar hun lesstof gecomprimeerd aan. Dillen: “Zo ontstaat ruimte voor dagelijkse mentorbegeleiding en extra vakken zoals Chinees en onderzoeksvaardigheden.” Alleen gym en beeldende vorming volgt groep 9 in andere ruimten, samen met leerlingen van de reguliere gymnasiumbrugklassen. Evenals twee keer per week buitencurriculaire keuzevakken als yoga of drama. De jonge brugklassers, die vaak helemaal uitgekeken en niet meer happy zijn op (het einde van) de basisschool, vinden al snel hun draai in groep 9. “Er zijn vriendjes en vriendinnetjes gemaakt, ze kunnen lachen om elkaars grappen. Een feest van herkenning, na jaren tussen de oudere klasgenoten.” Naast plezier doen Dillen en haar team er alles aan om ook de motivatie hoog te houden. “Maatwerk is daarbij het parool. Iedere leerling heeft een Chromebook en werkt op zijn eigen tempo. Een aardverschuiving voor de traditionele vwo-afdeling van het Odulphus”, aldus de conrector. De leerlingen pasten overigens zelf de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling aan. “Ze vonden het te kinderachtig”, lacht Dillen. Valkuilen zijn er ook. “We zijn er nog niet van overtuigd of het selectiecriterium, versnelde leerlingen met vwo-advies, het juiste is. Hoogbegaafde leerlingen die geen klas(sen) hebben overgeslagen komen nu niet in aanmerking, terwijl ze heel goed in groep 9 zouden passen”, meent Dillen. Binnen haar team stuitte de conrector aanvankelijk op uiteenlopende reacties. Van ‘we gaan hier toch geen basisschool starten’ tot enthousiaste docenten. Die laatste groep geeft les aan de jonge bollebozen. “Het is een bewerkelijk en arbeidsintensief traject. Een les voorbereiden kost bijvoorbeeld drie keer zoveel tijd als normaal. Het met elkaar delen van opgedane kennis maakt het wel steeds makkelijker. En docenten leren ook van de leerlingen. Het is ook voor hen een soort speeltuin.” Groep 9 kent geen overgangen tussen de vervolgleerjaren in de onderbouw en indien nodig mogen de leerlingen er vier jaar over doen. Dillen: “Daarvoor krijgen we dispensatie van de onderwijsinspectie.” Een deel van de lestijd komt niet uit de les- maar de takenformatie. “Het is een dure club, maar met de opstartsubsidie van de gemeente is het behapbaar en hoeven we geen extra ouderbijdrage te vragen.” Inmiddels zijn er vijf andere vo-scholen komen kijken die ook (gaan) starten met een groep 9. “We zoeken nog wel naar een andere naam, het is immers geen verlengde van de basisschool.” Dillen hoopt dat ze het flexibele onderwijsconcept uiteindelijk in de hele onderbouw van de vwo-afdeling kan uitrollen. “Dan is een groep 9 wellicht overbodig.”

Gepubliceerd op: 1 juni 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)