Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Veel verbinding en inspiratie rondom thema professionalisering personeelsbeleid
Eerste regionale bijeenkomst functiemix groot succes

Veel verbinding en inspiratie rondom thema professionalisering personeelsbeleid

Woensdag 28 september was in Groningen de eerste regionale bijeenkomst over de functiemix voor bestuurders, directeuren en HR-adviseurs in het primair onderwijs. Tijdens de middag gingen de aanwezige schoolbesturen met elkaar én met dienstverleners in gesprek over dit onderwerp aan de hand van thema’s als ‘Werken aan diversiteit in teams’, ‘Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van de leraar’ en ‘Professionalisering van het personeelsbeleid’. De Alliantiefabriek - een innovatieve werkmethode - ondersteunde de aanwezige bestuurders bij het uitwisselen van ideeën en het leggen van verbindingen.
 
De regionale bijeenkomsten zijn bedoeld om het gebruik van de functiemix in het primair onderwijs te stimuleren. De aanwezige bestuurders, directeuren en HR-adviseurs gingen in groepen met elkaar in gesprek over de verschillende thema’s en vragen daaromtrent. Is diversiteit van teams een belangrijke randvoorwaarde voor de verbetering van onderwijs? Helpt de functiemix in het creëren van diversiteit in teams? Hoe kun je de persoonlijke ontwikkeling van leraren stimuleren? Welke uitdagingen kom je tegen bij het professionaliseren van personeelsbeleid? En draagt de functiemix daaraan bij? In deze gesprekken wisselden deelnemers van gedachten over uitdagingen, drempels en best practices.

Allianties
Vervolgens werden met behulp van de Alliantiefabriek vraag en aanbod van de bestuurders geïnventariseerd. Bij de vraag ging het om concrete behoeftes met betrekking tot een van de drie thema’s. Bij het aanbod gaat het bijvoorbeeld om een instrument voor het creëren van diversiteit in teams, of om tips, tricks en oplossingen voor omgang met niet gemotiveerde of uitgeleerde leraren. Als in een echte fabriek werden er grondstoffen geassembleerd: het verbinden van vraag en aanbod van de aanwezige bestuurders en dienstverleners met betrekking tot de implementatie van de functiemix. Zo ontstonden mooie verbindingen en werden vijf Alliantieakkoorden beklonken. De deelnemers waren onverdeeld positief over het nut van de bijeenkomst: “Veel inspiratie en ideeën opgedaan over de implementatie van de functiemix en het professionaliseren van het personeelsbeleid, uitbreiding van het netwerk en concrete samenwerkingsafspraken gemaakt.”
 
Aanmelden Alliantiefabriek kan nog!
De bijeenkomst in Groningen was de eerste van vijf regionale bijeenkomsten. Geïnteresseerde bestuurders kunnen zich nog aanmelden voor een van de komende Alliantiefabrieken:

  • Vrijdag 7 oktober Old School, Amsterdam
  • Woensdag 12 oktober Evoluon, Eindhoven
  • Woensdag 9 november Rozet, Arnhem
  • Woensdag 16 november De Machinist, Rotterdam

 
Kijk voor meer informatie op www.functiemix.nl
 
Kwalitatieve impuls functiemix
De sociale partners en het ministerie van OCW werken samen aan het ondersteunen van scholen en schoolbesturen bij het professionaliseren van het personeelsbeleid met de functiemix als instrument. In opdracht van het ministerie ontwikkelden Berenschot en Edunamics hiervoor een praktijkgerichte aanpak. Deze ondersteuning bestaat uit begeleiding op maat voor scholen die stappen willen zetten in de professionalisering van het personeelsbeleid. Daarnaast worden er regionale bijeenkomsten (Alliantiefabrieken) georganiseerd. De Alliantiefabriek is een door Berenschot ontwikkelde werkwijze, bedoeld om op specifieke thema’s allianties te smeden tussen partijen. Het gaat daarbij om de koppeling van vraag en aanbod en het uitwisselen van kennis en ervaring. Anders gezegd: leren van, met én over elkaar. De Alliantiefabriek met als thema ‘Professioneel personeelsbeleid en diversiteit in teams’ vormt een belangrijk onderdeel van de kwalitatieve impuls voor de functiemix die dit jaar is ingezet.

 
 

Gepubliceerd op: 3 oktober 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)