Home » Artikelen » Veel praktijklokalen onveilig

Veel praktijklokalen onveilig

Uit controle van de Arbeidsinspectie is gebleken, dat de praktijklokalen in voortgezet onderwijs en mbo iets veiliger zijn geworden. Echter, bij ruim driekwart van de 136 geïnspecteerde scholen zijn een of meer zaken niet in orde. Zo worden machines soms niet goed afgeschermd en gevaarlijke stoffen onveilig opgeslagen.
Bij 108 van de 136 gecontroleerde scholen was de Arbeidsinspectie al eerder langs geweest.
Van de ze 108 scholen was 27 procent dit keer wel in orde. Bij de overige driekwart werden opnieuw overtredingen geconstateerd. De scholen hadden vaak wel maatregelen genomen in het eerder geïnspecteerde lokaal, maar niet de risico’s aangepakt in de overige lokalen. Van de scholen die niet eerder waren bezocht, was slechts drie procent helemaal in orde.

In veel praktijklokalen voor hout- en metaalbewerking kunnen leerlingen en docenten gewond raken doordat bijvoorbeeld cirkelzaagmachines en boormachines niet goed zijn afgeschermd. Bovendien kwamen de inspecteurs achterstallig onderhoud tegen en machines die niet goed waren verankerd. In laboratoria en natuur- en scheikundelokalen bestaat de kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Deze stoffen worden bovendien niet altijd veilig opgeslagen.

De Arbeidsinspectie blijft steekproefsgewijs controleren. De inspectie dringt er bij werkgevers en werknemers op aan dat de van toepassing zijnde arbocatalogi te gaan gebruiken. De arbocatalogi  bevatten afspraken over het voorkomen van deze risico’s. Ook moeten docenten, onderwijsassistenten en schoolleiding meer bewust worden gemaakt van de veiligheid in de praktijklokalen.

Gepubliceerd op: 24 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)