Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Veel praktijklokalen onveilig

Veel praktijklokalen onveilig

Uit controle van de Arbeidsinspectie is gebleken, dat de praktijklokalen in voortgezet onderwijs en mbo iets veiliger zijn geworden. Echter, bij ruim driekwart van de 136 geïnspecteerde scholen zijn een of meer zaken niet in orde. Zo worden machines soms niet goed afgeschermd en gevaarlijke stoffen onveilig opgeslagen.
Bij 108 van de 136 gecontroleerde scholen was de Arbeidsinspectie al eerder langs geweest.
Van de ze 108 scholen was 27 procent dit keer wel in orde. Bij de overige driekwart werden opnieuw overtredingen geconstateerd. De scholen hadden vaak wel maatregelen genomen in het eerder geïnspecteerde lokaal, maar niet de risico’s aangepakt in de overige lokalen. Van de scholen die niet eerder waren bezocht, was slechts drie procent helemaal in orde.

In veel praktijklokalen voor hout- en metaalbewerking kunnen leerlingen en docenten gewond raken doordat bijvoorbeeld cirkelzaagmachines en boormachines niet goed zijn afgeschermd. Bovendien kwamen de inspecteurs achterstallig onderhoud tegen en machines die niet goed waren verankerd. In laboratoria en natuur- en scheikundelokalen bestaat de kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Deze stoffen worden bovendien niet altijd veilig opgeslagen.

De Arbeidsinspectie blijft steekproefsgewijs controleren. De inspectie dringt er bij werkgevers en werknemers op aan dat de van toepassing zijnde arbocatalogi te gaan gebruiken. De arbocatalogi  bevatten afspraken over het voorkomen van deze risico’s. Ook moeten docenten, onderwijsassistenten en schoolleiding meer bewust worden gemaakt van de veiligheid in de praktijklokalen.

Gepubliceerd op: 24 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders