Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Veel kinderen met ouders zonder verblijfsvergunning leven in armoede

Veel kinderen met ouders zonder verblijfsvergunning leven in armoede

Kinderen van wie de vader of moeder niet in Nederland mag wonen van de Nederlandse staat zijn vaak arm. Deze gezinnen krijgen geen (volledige) uitkering en geen toeslagen. Dat staat in het adviesrapport ’Nederlandse kinderen ontkoppeld’ van de Kinderombudsman.

De onderzoeksvraag luidde: ‘Hoe kan de situatie verbeterd worden van Nederlandse kinderen met een ouder die niet in Nederland mag wonen?’ Om hierop antwoord te krijgen hebben de Kinderombudsman en de gemeentelijk kinder/jeugdombudsmannen verschillende verhalen van kinderen gelezen, met kinderen en volwassenen gesproken en andere informatie verzameld.

Uit het onderzoek blijkt dat er drie belangrijke oorzaken zijn waarom deze gezinnen met een ouder zonder verblijfsvergunning arm zijn:
1.    De vader en/of moeder kan niet voor genoeg geld zorgen
2.    Er is een wet waarin staat dat een gezin geen geld krijgt van de Nederlandse staat als een ouder niet in Nederland mag wonen
3.    Kinderen mogen ook niet zelf geld krijgen omdat de Nederlandse regering heeft gezegd dat artikel 26 van het Kinderrechtenverdrag niet helemaal geldt
 
De ombudsmannen doen tien voorstellen aan de Nederlandse overheid om deze oorzaken aan te pakken. De belangrijkste zijn:
-       de belangen van kinderen moeten een belangrijkere rol en een zwaarder gewicht krijgen bij de beslissing of een ouder een verblijfsvergunning krijgt: hun belangen moeten meegewogen worden. Om die belangen goed te kunnen afwegen moet de IND, die beslist of iemand een verblijfsvergunning krijgt, soms iemand inschakelen die de IND kan vertellen wat het beste voor het kind is;
-       als er maar één ouder voor de kinderen zorgt, moet de overheid die ouder helpen om van de andere ouder geld te krijgen om voor de kinderen te kunnen zorgen;
-       de (Koppelings)wet moet worden aangepast, zodat een gezin met kinderen onder de 18 jaar toch geld kan krijgen van de overheid, ook al heeft één van de ouders geen verblijfsrecht;
-       de overheid moet stoppen met de uitzondering bij art. 26 van het Kinderrechtenverdrag: kinderen moeten ook zelf geld kunnen krijgen van de overheid, zeker als dat niet via hun ouders kan.
 
Continuïteit onderwijs
In het rapport wordt gemeenten geadviseerd het aantal verhuizingen van deze gezinnen te beperken en ervoor te zorgen dat deze kinderen op hun eigen school kunnen blijven. De verandering van school heeft impact op de continuïteit van het onderwijs, aldus de Kinderombudsman. De verschillende onderwijsprogramma’s sluiten bijvoorbeeld niet op elkaar aan of de nieuwe school is niet op de hoogte wat een leerling op eerdere scholen heeft geleerd.
 
De ombudsmannen hebben ook een handreiking voor de gemeenten opgesteld: een overzicht van wat een gemeente allemaal kan doen voor gezinnen met een ouder die niet in Nederland mag blijven.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 december 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)