Home » Artikelen » Veel drempels bij melden misstanden

Veel drempels bij melden misstanden

Structuren en waarborgen om misstanden te melden zijn niet altijd voldoende om te spreken van een goed werkend meldsysteem. Hoewel de meeste organisaties in de publieke sector een meldprocedure hebben, kan aan de invulling nog veel verbeterd worden. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP.

Er bestaat nog altijd een drempel om misstanden te melden. Het onderzoek toont aan dat de meldingsbereidheid valt of staat met het vertrouwen in het systeem en de waarborgen die het biedt. Bijna 31 procent van de ondervraagden zegt geen vertrouwen te hebben in de persoon of instantie aan wie zij moeten melden. Daarbij valt op dat het gevoel overheerst dat er toch niets mee gebeurt (bijna 43 procent) en/of de angst voor de negatieve gevolgen voor zichzelf (40,5 procent).

Rol leidinggevenden
Een andere conclusie uit het onderzoek is dat leidinggevenden belangrijk zijn voor het meldproces en daarin een stimulerende rol spelen. Zij hebben immers een cruciale rol bij de bedrijfsvoering, dienen alert te zijn op verstoringen en deze adequaat en professioneel op te pakken als ze plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat zij op hun rol en taken zijn voorbereid. En dit is vaak niet het geval. Het onderzoek toont aan dat nog geen 10 procent van de leidinggevenden een relevante cursus of training op het gebied van integriteit heeft gevolgd of van de werkgever specifieke informatie en/of instructies over de afhandeling van misstanden heeft ontvangen.
Het belangrijkste verbeterpunt dat uit het onderzoeksrapport naar voren komt is het genereren van meer bekendheid met de procedures en de meldinstanties. Daarin, en in de verbetering van bestaande meldstructuren, dienen overheidsorganisaties te investeren.

Meer informatie: www.integriteitoverheid.nl/vu-onderzoek-meldsystemen

Klokkenluidersregeling
Op landelijk niveau is er een Adviespunt Klokkenluiders, een onafhankelijk orgaan ingesteld door de overheid en bedoeld om werknemers die een melding overwegen te adviseren en bij te staan: www.adviespuntklokkenluiders.nl. Ervaringsdeskundigen hebben een zelfde doel voor ogen en richtten een steungroep op: www.expertgroepklokkenluiders.nl.

De AVS staat onderwijsorganisaties terzijde bij het opstellen en invoeren van een klokkenluidersregeling en de daarbij behorende zaken. Meer informatie: helpdesk@avs.nl, tel. 030-2361010.

Gepubliceerd op: 12 juni 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020