Home » Artikelen » Veel aandacht voor leesbevordering op scholen
Helft basisscholen verankert leesbevordering in beleidsplan

Veel aandacht voor leesbevordering op scholen

Uit twee recente onderzoeken van Stichting Lezen blijkt dat het belang van leesbevordering in de kinderopvang en het primair onderwijs onderkend wordt. Wel blijkt dat dit lang niet altijd verankerd wordt in beleid. 

Positieve resultaten komen ook naar voren uit het onderzoek Leesbevordering basisonderwijs 2019. Op vrijwel alle basisscholen besteden leerkrachten dagelijks of wekelijks aandacht aan leesbevorderende activiteiten, zoals voorlezen en vrij lezen. Ook doet een meerderheid mee aan leescampagnes en stimuleert ouders thuis (voor) te lezen.

Het onderzoek geeft aan dat de helft van de basisscholen leesbevordering heeft opgenomen in het beleidsplan. Dit is een afname ten opzichte van 2014, toen dit voor driekwart van de scholen gold. Ruim een derde van de basisscholen heeft een leesplan en een jaarprogramma. 14 procent van alle basisscholen heeft helemaal geen beleid voor leesbevordering. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 mei 2020

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020