Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Van de cao-tafel

Van de cao-tafel

In vervolg op onze eerdere berichtgeving over de gang van zaken aan de cao-tafel (zie Kader Primair 6 – februari 2017) melden wij hierbij over de voortgang. Na de vaststelling van de inzet van de AVS voor de aankomende cao-onderhandelingen gaan de overleggen voor de komende onderhandelingen onverminderd door.

De komende tijd wordt de inzet door de andere bonden vastgesteld, wat vervolgens moet leiden tot een gezamenlijke inzet van de bonden. Deze wordt dan gedeeld met de PO-Raad. Met de uitwisseling van de inzetten kunnen de formele onderhandelingen plaatsvinden. Tot die tijd worden informele gesprekken met bonden en de PO-Raad gevoerd, zodat wederzijdse uitgangspunten helder worden. Met die wetenschap wordt input gegeven aan een nieuw constructief proces om te komen tot een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De AVS houdt u op de hoogte.

Gepubliceerd op: 14 maart 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)