Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Van Bijsterveld maakt subsidieregeling schoolgebouwen VO bekend

Van Bijsterveld maakt subsidieregeling schoolgebouwen VO bekend

In het kader van de ‘economische impuls maatregelingen’ heeft OCW 50 miljoen euro beschikbaar gesteld ten behoeve van investeringen in schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen samen met de gemeente een aanvraag indienen voor aanvullende bekostiging van maatregelen ter verbetering van het binnenmilieu en/of energiebesparende maatregelen. De regeling richt zich op verbetering van bestaande schoolgebouwen in het VO die zijn opgeleverd voor 1 januari 2004. Er zijn twee rondes waarin een aanvraag kan worden gedaan. Aanvragen voor de eerste ronde dienen uiterlijk op 1 november door CFI ontvangen te zijn. De tweede ronde loopt vanaf 2 november t/m 31 december.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 september 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)