Home » Artikelen » Vanaf 1 juni: Vo-leerlingen verspreid over de week naar school

Vanaf 1 juni: Vo-leerlingen verspreid over de week naar school

De vo-scholen gaan – onder voorwaarden – vanaf 1 juni weer open. Het definitieve besluit hierover valt later deze maand, uiterlijk 20 mei. De middelbare scholen kunnen bij de heropening slechts een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijkertijd ontvangen vanwege de 1,5 meter afstand regel. Vo-leerlingen moeten dus verspreid over de week naar school. Een aantal onderwijsbonden en de VO-raad publiceerden een voorlopig protocol, omdat scholen zich willen voorbereiden.

In het protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne die opgevolgd dienen te worden en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol. De voorschriften staan in rood afgedrukt, de adviezen in zwart. Een uitgangspunt is bijvoorbeeld dat onderwijspersoneel dat gezond is, in principe beschikbaar is voor het verzorgen van het onderwijs op de school. Dergelijke uitgangspunten zijn belangrijk voor de periode tot de zomervakantie, maar zijn waarschijnlijk  ook nog van toepassing voor de start van het nieuwe schooljaar. De kans is groot dat de regel van anderhalve meter afstand houden ook in september en een periode daarna nog zal gelden.
 
De voorschriften geven daarnaast gedetailleerd weer aan welke maatregelen leraren en leerlingen zich in de klas en op de gang moeten houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo moeten zij bij binnenkomst in een klaslokaal hun tafels en bureaus met oppervlaktesprays afnemen en hun handen reinigen met desinfecterende gel. Ook mogen kluisjes niet gebruikt worden en moeten leerlingen hun jas en tas mee naar het lokaal nemen. Kantines blijven ook dicht.
 
De onderwijsbonden adviseren de scholen om het onderwijs te beperken tot de kern van alle vakken. Stages kunnen doorgezet worden, mits op de stageplekken alle richtlijnen van het RIVM nageleefd kunnen worden. Dezelfde voorwaarden gelden ook voor praktische vakken zoals gym en handvaardigheid.
Voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is nog een protocol in de maak.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 mei 2020

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders