Home » Artikelen » Vakbondscentrales: pensioenproblematiek moet opgelost worden

Vakbondscentrales: pensioenproblematiek moet opgelost worden

Er moet op korte termijn een oplossing komen voor de pensioenproblematiek. “Het is voor ons onacceptabel als werknemers, werkgevers en onze oud-werknemers hiervoor de rekening moeten betalen.” Dat schrijven de vakbondscentrales verenigd in de SCO aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De centrales zitten in een bizarre situatie met het pensioenfonds ABP. “Enerzijds zijn de behaalde rendementen redelijk en is het vermogen van het ABP de afgelopen tien jaar verdubbeld. Anderzijds is de huidige stand van zaken desastreus voor de dekkingsgraden van de pensioenfondsen. Ook voor de pensioenpremie en/of de pensioenopbouw zijn de gevolgen zeer groot. De inkoop van pensioen wordt veel duurder”, aldus de vakbondscentrales, waaronder het Ambtenarencentrum (AC) waar de AVS bij aangesloten is.

De premiedekkingsgraad is (ultimo augustus) 58,6 procent. De vakbondscentrales staan nu voor een onmogelijke keuze. Als de premiedekkingsgraad naar 100 procent moet, betekent dit een verhoging tot circa 40 procent premie. Een andere optie is het verlagen van de pensioenopbouw. De toekomstige pensioenopbouw van werknemers wordt dan verlaagd naar 1,64 procent. Beide zijn onacceptabel.

“Wij kunnen niet uitleggen aan onze werknemers dat zij drie keer deze rekening gaan betalen: hun pensioenpremie gaat omhoog, hun pensioenopbouw naar de toekomst gaat omlaag en hun opgebouwde pensioen kan worden verlaagd. Dit alles omdat regelgeving ons dwingt net te doen alsof onze pensioenpremies en pensioenvermogens geen rendement meer opleveren. Zoals gezegd zijn de rendementen over langere tijd redelijk te noemen”, aldus de tekst in de brief.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 november 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)