Home » Artikelen » Vakantieregeling 2012 – 2013

Vakantieregeling 2012 – 2013

Omdat de tijd te krap was om de Regeling Vakantiespreiding vanaf 1 augustus 2012 in werking te laten treden, heeft minister Van Bijsterveldt voor het schooljaar 2012/2013 een aparte circulaire laten uitgaan om misverstanden te voorkomen.

Nu de wetswijziging op het gebied van onderwijstijd een feit is, zal de Regeling Vakantiespreiding voor het schooljaar 2013/2014 en volgende naar verwachting eind december 2012 opnieuw worden vastgesteld.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 augustus 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)