Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Vacature Voorzitter Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Vacature Voorzitter Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) doet bindende uitspraken over geschillen tussen een bevoegd gezag in het funderend onderwijs en een medezeggenschapsorgaan. Vanwege het reglementair terugtreden van de huidige Voorzitter ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor Voorzitter LCG WMS.
 
De Voorzitter is een vooraanstaand jurist die voldoet aan de vereisten voor benoembaarheid als rechter. Hij/zij wordt benoemd door de minister van OCW, op bindende voordracht van de leden van de Commissie. De LCG WMS is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht die de Commissie administratief en juridisch ondersteunt.
 
Meer informatie
Meer informatie over de vacature en de wijze van solliciteren is te vinden op de website van Wesselo & Partners. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 september 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2017)