Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Vaak patstelling als het om renovatie gaat

Vaak patstelling als het om renovatie gaat

Voor scholen is het niet altijd duidelijk wie de kosten voor een ingrijpende renovatie betaalt: de school, de gemeente of samen. Leerlingen krijgen onnodig lang les in verouderde schoolgebouwen omdat gemeenten en schoolbesturen steggelen over de huisvestingskosten. Dat meldt de Volkskrant. De AVS vindt het belangrijk dat de schoolleider zijn bestuur goed informeert over bestaande knelpunten.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen, scholen nemen het onderhoud van panden voor hun rekening. Maar daartussenin ligt een grijs gebied: wie draait op voor een ingrijpende, levensduurverlengende renovatie van een schoolgebouw? De PO-Raad en HEVO, een adviesbureau dat gemeenten en schoolbesturen adviseert over huisvesting, pleiten ervoor in de wet vast te leggen dat gemeenten en schoolbesturen bij renovatie de kosten verdelen. Staatssecretaris Dekker vond het in 2014 nog niet nodig renovatie in de wet op te nemen.

Van veel schoolgebouwen zit de technische levensduur er al op. Dit is vaak het geval bij schoolgebouwen die tussen 1950 en 1980 gebouwd zijn, wat bij ongeveer de helft van alle schoolgebouwen het geval is, aldus HEVO. In veel gevallen ontstaat een patstelling: de school heeft niet voldoende budget voor een renovatie en vraagt een bijdrage aan de gemeente. Omdat veel gemeenten dit weigeren, gaan schoolbesturen nieuwbouw aanvragen. Nieuwbouw is veel duurder dan renovatie, dus dit is veel onvoordeliger.

Het gaat soms zo ver dat scholen hun gebouwen slecht onderhouden in de hoop ‘uiteindelijk’ nieuwbouw te krijgen, meldt kenniscentrum Ruimte-OK. Dit betekent dus dat leerlingen onnodig lang in verouderde gebouwen les krijgen.

De AVS is van mening dat schoolleider en bestuur elkaar goed op de hoogte houden van huisvestingszaken. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet altijd. De schoolleider heeft zeker een belangrijke rol in het signaleren van problemen en heeft goed inzicht in de behoefte van de school. Daarom is het belangrijk dat de schoolleider dit ook proactief aangeeft aan het bestuur. Voor klein dagelijks onderhoudt is hij/zij zelf verantwoordelijk. Voor groot onderhoud zijn het bestuur en de gemeente verantwoordelijk. Het is belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de onduidelijkheid die er op het grijze gebied hierover bestaat.”

Gepubliceerd op: 5 januari 2016

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)