Home » Artikelen » Vóór 25 mei aanvragen bekostiging voor nieuwkomers

Vóór 25 mei aanvragen bekostiging voor nieuwkomers

Op basis van de leerlingaantallen op 1 mei 2018 kan het bevoegd gezag bekostiging voor nieuwkomers aanvragen. De aanvraag moet binnen vier weken van de teldatum opgestuurd zijn naar DUO, dus vóór 25 mei.

Nieuwkomers zijn: asielzoekers die korter dan twee jaar in Nederland zijn of overige vreemdelingen die korter dan een jaar in Nederland zijn.

Scholen die minimaal vier asielzoekers en/of vreemdelingen ingeschreven hebben staan, die korter dan een jaar in Nederland zijn, kunnen financiering aanvragen. Scholen die asielzoekers ingeschreven hebben staan die langer dan een jaar maar korter dan twee jaar in Nederland zijn, kunnen voor hen additionele financiering aanvragen. Voor deze aanvraag geldt geen drempel van aantal leerlingen. Beide financieringen kunnen vier keer per jaar aangevraagd worden (eerste schooldag, 1 november, 1 februari, 1 mei). Het ontvangen bedrag is dan telkens ¼ van het bedrag.

Het bevoegd gezag stuurt het aanvraagformulier bijzondere bekostiging vóór 25 mei naar DUO.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 mei 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)