Home » Artikelen » Uw mening telt - Passend onderwijs

Uw mening telt - Passend onderwijs

De afgelopen maand heeft u via www.avs.nl kunnen reageren op de stelling:

Voor traditionele vernieuwingsscholen (zoals jenaplan, dalton, montessori) is Passend onderwijs een eitje

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, ingezonden via de website.

Tineke Deunk-Joldersma van Jenaplanschool de Ratelaar in Deurne:
"Eens. Mijn team is gewend om uit te gaan van al die verschillende kinderen. We vinden het boeiend dat er verscheidenheid is en zien dat als een verrijking en uitdaging. Door het werken met groepsplannen hebben we goed in beeld wat ieder kind nodig heeft en hoe de leerkracht dat vormgeeft. `Een eitje´ is wat overdreven gezegd, omdat er soms wel hele grote verschillen zijn. Een paar extra handen zou meer dan welkom zijn in elke groep. We zijn in Berlijn gaan kijken en mede daardoor ben ik reuze trots op mijn team dat met minder menskracht per groep heel goed in staat is om Passend onderwijs vorm te geven."

Stef van Wickeren van Daltonbasisschool Columbus in Heerhugowaard:
"Deels eens. Op vernieuwingsscholen wordt over het algemeen meer gewerkt vanuit een gemeenschappelijke kindvisie, waardoor ook individuele ontwikkelingsbehoeften eerder met elkaar gezien worden. De traditionele vernieuwingsscholen zijn minder afhankelijk van het leerstofjaarklassensysteem en klassikale instructies, waardoor in de organisatie gemakkelijker op onderwijsbehoeften kan worden ingespeeld. `Een eitje´ is Passend onderwijs verzorgen overigens nergens."

H. van Dijk uit Spijkenisse:
"Oneens. Met name voor structuurgebonden leerlingen (ADHD, PDD-nos, ODD, ADD enz.) die baat hebben bij een prikkelarme, gestructureerde leeromgeving, valt het binnen deze onderwijsvormen helemaal niet mee een rustige, prikkelarme werkplek te vinden."

Ronald Pieck: "Eens. Maar als deze scholen niet denken in leeropbrengsten, hebben ze een probleem. Pas als ze in dat proces zijn meegegaan, is Passend onderwijs inpasbaar. Specifi eke zorg is overigens altijd gebouwen omgevinggebonden (rolstoelvriendelijk, et cetera)."

Har Boonen:
"Oneens. Ik ben directeur van een jenaplanschool en ervaar net als andere basisscholen dat met de huidige middelen voor het inzetten van leerkrachten in het primaire proces de groepsgrootte toeneemt en hiermee de mogelijkheden voor Passend onderwijs afnemen."

Tonneke Eissens van Vrije School De Es in Assen:
"Deels eens. Het vrijeschoolonderwijs biedt kinderen brede ontwikkelingskansen, omdat het hoofd, hart en handen op een evenredige manier aanspreekt. Dat wil niet zeggen dat een vrije school voor alle zorgvragen een passende oplossing heeft. Omvorming naar Passend onderwijs roept een `creatief´ spanningsveld op. Behoud van identiteit en autonomie is een groot goed. Dat zal zeker voor alle traditionele vernieuwingsscholen gelden."

Han van Soldt van Velzen van katholieke Daltonschool De Vlier:
"Deels eens. Je kunt misschien wat makkelijker tijd vrij maken voor kinderen die meer aandacht nodig hebben, maar als je vier leerlingen hebt met gedragsproblemen en nog een aantal moeilijk lerende kinderen dan wordt het moeilijk. En dat geldt net zo goed voor een daltonschool, waar ik directeur van ben. Ook mijn mensen kunnen hun hulp maar aan één kind of groepje tegelijk bieden. Wel kunnen kinderen misschien zichzelf wat beter redden tijdens het zelfstandig werken, zodat de leerkracht gemiddeld wat meer tijd kan vrij maken voor de kinderen die meer aandacht vragen. Daar zit vermoedelijk wel een verschil."

Arie Cuppen van de Koning David School in Ede:
"Deels eens. Wij werken als jenaplanschool al jaren met gedifferentieerd onderwijs en met verlengde instructiemomenten."

De afgelopen maand heeft u via www.avs.nl kunnen reageren op de stelling:

Voor traditionele vernieuwingsscholen (zoals jenaplan, dalton, montessori) is Passend onderwijs een eitje

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, ingezonden via de website.

Tineke Deunk-Joldersma van Jenaplanschool de Ratelaar in Deurne:
"Eens. Mijn team is gewend om uit te gaan van al die verschillende kinderen. We vinden het boeiend dat er verscheidenheid is en zien dat als een verrijking en uitdaging. Door het werken met groepsplannen hebben we goed in beeld wat ieder kind nodig heeft en hoe de leerkracht dat vormgeeft. `Een eitje´ is wat overdreven gezegd, omdat er soms wel hele grote verschillen zijn. Een paar extra handen zou meer dan welkom zijn in elke groep. We zijn in Berlijn gaan kijken en mede daardoor ben ik reuze trots op mijn team dat met minder menskracht per groep heel goed in staat is om Passend onderwijs vorm te geven."

Stef van Wickeren van Daltonbasisschool Columbus in Heerhugowaard:
"Deels eens. Op vernieuwingsscholen wordt over het algemeen meer gewerkt vanuit een gemeenschappelijke kindvisie, waardoor ook individuele ontwikkelingsbehoeften eerder met elkaar gezien worden. De traditionele vernieuwingsscholen zijn minder afhankelijk van het leerstofjaarklassensysteem en klassikale instructies, waardoor in de organisatie gemakkelijker op onderwijsbehoeften kan worden ingespeeld. `Een eitje´ is Passend onderwijs verzorgen overigens nergens."

H. van Dijk uit Spijkenisse:
"Oneens. Met name voor structuurgebonden leerlingen (ADHD, PDD-nos, ODD, ADD enz.) die baat hebben bij een prikkelarme, gestructureerde leeromgeving, valt het binnen deze onderwijsvormen helemaal niet mee een rustige, prikkelarme werkplek te vinden."

Ronald Pieck: "Eens. Maar als deze scholen niet denken in leeropbrengsten, hebben ze een probleem. Pas als ze in dat proces zijn meegegaan, is Passend onderwijs inpasbaar. Specifi eke zorg is overigens altijd gebouwen omgevinggebonden (rolstoelvriendelijk, et cetera)."

Har Boonen:
"Oneens. Ik ben directeur van een jenaplanschool en ervaar net als andere basisscholen dat met de huidige middelen voor het inzetten van leerkrachten in het primaire proces de groepsgrootte toeneemt en hiermee de mogelijkheden voor Passend onderwijs afnemen."

Tonneke Eissens van Vrije School De Es in Assen:
"Deels eens. Het vrijeschoolonderwijs biedt kinderen brede ontwikkelingskansen, omdat het hoofd, hart en handen op een evenredige manier aanspreekt. Dat wil niet zeggen dat een vrije school voor alle zorgvragen een passende oplossing heeft. Omvorming naar Passend onderwijs roept een `creatief´ spanningsveld op. Behoud van identiteit en autonomie is een groot goed. Dat zal zeker voor alle traditionele vernieuwingsscholen gelden."

Han van Soldt van Velzen van katholieke Daltonschool De Vlier:
"Deels eens. Je kunt misschien wat makkelijker tijd vrij maken voor kinderen die meer aandacht nodig hebben, maar als je vier leerlingen hebt met gedragsproblemen en nog een aantal moeilijk lerende kinderen dan wordt het moeilijk. En dat geldt net zo goed voor een daltonschool, waar ik directeur van ben. Ook mijn mensen kunnen hun hulp maar aan één kind of groepje tegelijk bieden. Wel kunnen kinderen misschien zichzelf wat beter redden tijdens het zelfstandig werken, zodat de leerkracht gemiddeld wat meer tijd kan vrij maken voor de kinderen die meer aandacht vragen. Daar zit vermoedelijk wel een verschil."

Arie Cuppen van de Koning David School in Ede:
"Deels eens. Wij werken als jenaplanschool al jaren met gedifferentieerd onderwijs en met verlengde instructiemomenten."

Gepubliceerd op: 1 december 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020