Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Uitwerkingsnotitie lumpsum

Uitwerkingsnotitie lumpsum

In deze notitie gaat de minister van OCW uitgebreid in op de vormgeving van de nieuwe lumpsumbekostiging en op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de randvoorwaarden voor een verantwoorde invoering.

Auteur
Maria van der Hoeven

Bron
Ministerie van OC&W

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 augustus 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)