Home » Artikelen » Uitvoering bovenwettelijke uitkering naar KPMG

Uitvoering bovenwettelijke uitkering naar KPMG

Met ingang van 1 januari 2011 gaat de uitvoering van hetBesluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) over gaan van Loyalis maatwerkadministraties (LMA) naar KPMG Management Services (KPMG MS).De overgang is het resultaat van de Europese aanbestedingsprocedure in opdracht van het ministerie van OCW en de VO-raad.Naast de uitbetaling van de uitkeringen neemt KPMG ook de behandeling van de bezwaar- en beroepschriften over.

Gepubliceerd op: 22 december 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)