Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Uiterste aanmeldtermijn pilot nieuw vervangingsstelsel 1 maart

Uiterste aanmeldtermijn pilot nieuw vervangingsstelsel 1 maart

Deze week zijn er een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met informatie over de pilot nieuw vervangingsstelsel.  Er was veel belangstelling voor deze voorlichtingsbijeenkomsten en vooral veel kleine schoolbesturen hebben zich aangemeld of zijn op dit moment bezig een afweging te maken.  Het maken van afwegingen blijkt echter tijd te kosten (afwegingen van wel of niet herverzekeren en zo ja bij wie). Om deze reden is besloten de uiterste aanmeldtermijn met 1 maand uit te stellen. Zo wordt de uiterste aanmelddatum  1 maart aanstaande (dit was 1 februari). Van verder uitstel van de aanmeldingstermijn zal geen sprake zijn.

De pilot start op 1 augustus aanstaande.

Gepubliceerd op: 6 februari 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)