Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Uiterlijk 2 mei aanvragen tweede jaar bekostiging asielzoekerskinderen

Uiterlijk 2 mei aanvragen tweede jaar bekostiging asielzoekerskinderen

Sinds 1 december 2016 kunnen schoolbesturen bijzondere bekostiging aanvragen voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen in hun tweede verblijfsjaar in Nederland. Omdat de oorspronkelijke uiterlijke ontvangstdatum (voor 24 december 2016) voor veel scholen onhaalbaar was, is deze met terugwerkende kracht verschoven naar 2 mei 2017.

Op 1 december 2016 is een wijziging van de Regeling bekostiging personeel PO 2016-2017 gepubliceerd (nr. 64504) die voorziet in een tweede jaar aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen met ingang van het schooljaar 2016-2017. In die regeling staat dat aanvragen voor het eerste kwartaal van het schooljaar 2016-2017 voor 24 december 2016 door DUO moesten zijn ontvangen. Omdat in de praktijk blijkt dat veel scholen deze datum niet hebben gehaald is de aanvraagdatum nu verschoven.

De oorspronkelijk te laat binnengekomen aanvragen kunnen dus alsnog in behandeling worden genomen. Ook scholen die eind 2016 geen aanvraag meer hebben ingediend omdat het daarvoor te laat zou zijn, krijgen alsnog de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Het gaat hierbij om de eerste twee peildata; dat zijn de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar en/of 1 november 2016. Voor de overige peildata is de regeling ongewijzigd.

De aangepaste regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant van 28 maart 2017.
Downloads en links
Gepubliceerd op: 27 maart 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)