Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Uiterlijk 1 november aanvragen subsidie cultuureducatie
Voor scholen in vmbo, vso en pro

Uiterlijk 1 november aanvragen subsidie cultuureducatie

Scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs kunnen tot en met 1 november subsidie aanvragen voor projecten die helpen de cultuureducatie te versterken en verankeren. Per project is tussen de 10.000 en 50.000 euro beschikbaar. De school draagt minimaal hetzelfde bedrag bij.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie, die het geld beschikbaar stelt, wil hiermee de cultuureducatie op deze scholen stimuleren. Het is de bedoeling dat scholen, samen met culturele instellingen, culturele activiteiten ontwikkelen en uitvoeren, zodat de (culturele) ontwikkeling van leerlingen stijgt. Scholen die bijvoorbeeld het idee hebben dat er geen doorgaande leerlijn in de huidige lessen is of dat er een discipline gemist wordt door de leerlingen, kunnen een beroep doen op deze subsidie. Zij stellen een projectplan en een begroting op. In de aanvraag geven scholen een schets van de huidige situatie op het gebied van cultuureducatie en wat ze doen om het project op te nemen in het lesprogramma, inclusief het zorgen voor draagvlak binnen de organisatie.

De subsidie is voor projecten van maximaal drie schooljaren, waarbij in minstens twee schooljaren activiteiten met leerlingen plaatsvinden.

Op de website van cultuurparticipatie/nl is meer informatie te vinden over de subsidieregeling, inclusief een stappenplan en tips.

In 2020 is er opnieuw een (laatste) subsidieronde.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 februari 2019

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)