Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel pseudonomiseren leerlinggegevens

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel pseudonomiseren leerlinggegevens

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel pseudonimiseren leerlinggegevens. Als de Eerste Kamer dit wetsvoorstel ook aanneemt, kan de digitale gegevensuitwisseling tussen scholen en educatieve leveranciers straks met behulp van een minimale hoeveelheid aan leerlinggegevens plaatsvinden. 

Het wetsvoorstel is bedoeld om de privacy van leerlingen optimaal te beschermen en het gebruik van digitale leermiddelen te vergemakkelijken. Het kan een veiliger, meer betrouwbare en efficiënte digitale uitwisseling van gegevens door onderwijsinstellingen mogelijk maken, waarbij zo min mogelijk persoonsgegevens van leerlingen, deelnemers of studenten worden gebruikt.
Daartoe voorziet het wetsvoorstel in een grondslag om een pseudoniem te genereren op basis van het persoonsgebonden nummer. Dit pseudoniem vormt de basis om voor een specifiek geval een ander pseudoniem (in de technische uitvoering bekend als ketenID) te genereren, dat gebruikt kan worden bij de digitale uitwisseling van gegevens tussen een onderwijsinstelling en een andere partij. Een ketenID voorziet in ieder geval in de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen en het digitaal afnemen van toetsen en examens.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 oktober 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders