Home » Artikelen » Tweede Kamer: eerst veldraadpleging fusietoets afwachten

Tweede Kamer: eerst veldraadpleging fusietoets afwachten

De Tweede Kamer houdt zich nog vast aan de fusietoets. Tijdens het notaoverleg van maandag 7 december merkt staatssecretaris Dekker van OCW op dat de fusietoets aangepast zou kunnen worden, maar hij heeft het niet over ‘afschaffen’. De bewindsman wil de resultaten van de veldraadpleging - verwacht in maart - over de fusietoets afwachten.

In november, in de aanbiedingsbrief van het onderzoeksrapport wetsevaluatie fusietoets, gaven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker al aan dat de fusietoets een onduidelijke opbrengst heeft. Mede hierdoor roept de fusietoets in het veld veel vragen en weerstand op. De bewindslieden gaven in hun beleidsreactie aan te verkennen hoe de fusietoetsregels aangepast kunnen worden, waarbij het veld geraadpleegd zou worden. Die resultaten worden in maart verwacht.

Niet alle partijen in de Tweede Kamer zien de noodzaak om snel te handelen in, hoewel veel scholen kampen met de gevolgen van krimp van leerlingenaantallen. Loes Ypma van de PvdA en Tjitske Siderius van de SP geven aan dat dat er eerst goed moet worden geluisterd naar de mening van ouders en leraren. CDA-kamerlid Michel Rog laat weten dat hij hecht aan de fusietoets. VVD-kamerlid Karin Straus, die eerder de initiatiefnota ‘krimp in het voortgezet onderwijs: van kramp naar kans’ indiende, benadrukte dat er snel moet worden gehandeld. Alleen D66 (Paul van Meenen) geeft duidelijk aan dat deze partij voor afschaffing van de fusietoets is.

Tijdens het overleg gaf Dekker nadrukkelijk te kennen dat ouders al in een vroeg stadium bij fusieprocessen betrokken moeten worden. Volgens de bewindsman kijken ouders met name naar de omvang van de school en niet zozeer naar de omvang van het schoolbestuur. De staatssecretaris gaat onderzoeken of het mogelijk is om medezeggenschapsraden instemmingsrecht te geven bij de voorgenomen sluiting van een school of vestiging.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 december 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders