Home » Artikelen » Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel ouderbijdrage

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel ouderbijdrage

Een grote Kamermeerderheid stemde 17 december in met de initiatiefwet van SP en GroenLinks over de vrijwillige ouderbijdrage. Scholen mogen leerlingen niet meer uitsluiten van activiteiten als hun ouders niet hebben betaald. De initiatiefwet moet nog door de Eerste Kamer behandeld worden.

De wet bepaalt dat het niet (kunnen) betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet langer mag ‘leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een andere activiteit’. Dit houdt in dat een school een leerling bijvoorbeeld niet mag uitsluiten van een schoolreisje of kerstviering. De school mag ook geen vervangende activiteit verplichten.

De Tweede Kamer stemde ook voor een D66-amendement over de financiering van extra activiteiten op profielscholen, zoals scholen met tweetalig onderwijs of Technasia. Om extra onderwijsprogramma’s te kunnen uitvoeren, vragen deze scholen vaak om een verplichte ouderbijdrage. Profielscholen kunnen zich aansluiten bij een overkoepelend verband dat een voor deze scholen bindende regeling moet gaan treffen. Een motie hierover is aangenomen. Deze regeling voorziet erin dat leerlingen waarvoor de bijdrage niet of niet geheel voldaan kan worden, kunnen deelnemen aan de activiteiten.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 december 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)