Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen aan

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen aan

Op 1 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen aangenomen. Slob beoogt hiermee een toekomstbestendig, kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod dat aansluit bij de wensen van ouders en leerlingen.

De uitvoering van dit wetsvoorstel kent een lange voorgeschiedenis. Al in 1994 is via een amendement een voorstel aan de Kamer voorgelegd met het verzoek aanpassing van het scholenbestand aan veranderende voorkeuren mogelijk te maken. In de vorige regering heeft de toenmalige staatssecretaris Dekker het idee van richtingvrije planning nieuw leven ingeblazen. Minister Slob heeft het onderwerp verder opgepakt door met een wetsvoorstel te komen.

Naar aanleiding van het wetsvoorstel zijn vele amendementen ingediend.
De volgende amendementen zijn door de Tweede Kamer aangenomen:

 • kinderopvang bij nieuwe basisscholen;
 • informatieverstrekking over vrijwillige ouderbijdrage bij bekostigingsaanvraag;
 • afspraak over segregatie;
 • opnemen ouderbetrokkenheid in kwaliteitstoets;
 • ouderverklaringen als uitgangspunt voor belangstellingsmeting;
 • indienen van een zienswijze door gemeente;
 • evaluatie van vijf, tien en vijftien jaar;
 • niet starten met een nieuwe nevenvestiging als een school onvoldoende scoort;
 • toezicht tot het moment dat een school daadwerkelijk start.

De volgende twee moties zijn aangenomen:

 • onderzoek of lesmethodes op het gebied van seksuele diversiteit voldoen aan de kerndoelen en de wettelijke kaders;
 • buitenlandse initiatiefnemers toetsen op de vormgeving van het burgerschapsonderwijs.

Het wetsvoorstel komt naast de bestaande wetgeving. De infographic van het ministerie geeft aan wat volgens OCW de essentie van het wetsvoorstel is.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 oktober 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)