Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Tweedaagse Passend onderwijs op 5 en 6 oktober 2017

Tweedaagse Passend onderwijs op 5 en 6 oktober 2017

Schoolbestuurders en hun partners bij gemeenten, jeugdhulpverlening en leerplicht, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden po en vo, jongeren en ouders ontmoeten elkaar op 5 en 6 oktober 2017 tijdens de tweedaagse conferentie Passend onderwijs in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Samen buigen zij zich over de vraag: hoe kunnen wij werken aan een duurzame transitie in het belang van een inclusieve maatschappij?

Keynote spreker Jan Rotmans deelt niet alleen zijn visie over de duurzame transitie, maar stimuleert de deelnemers om ook mee te doen aan deze transitie, vanuit ieders eigen taak en doelstelling. Daarnaast gaat de conferentie in op de praktische vragen en dilemma’s die daaruit voortvloeien voor het dagelijks werk van schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en hun partners. Wat betekent ‘de inclusieve maatschappij’ voor de gezamenlijke inspanningen aan het dekkend netwerk van (basis)ondersteuning, jeugdhulp en zorg?
Met meer dan dertig workshops/lezingen geeft de tweedaagse input voor het werk aan deze gezamenlijke opdracht. In een paneldiscussie met politici op 6 oktober komen verschillende perspectieven op het thema samen.
De tweedaagse wordt georganiseerd door de leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs uit het primair en voortgezet onderwijs, de PO-Raad, VO-raad en OCW.

Aanmelden kan tot 29 september via dit formulier
Meer informatie: Daniel Rodenburg, swv_po-vo@ondersteuningpassendonderwijs.nl

Gepubliceerd op: 1 september 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2016-2017 (pocketversie - klein formaat letter) (versie juni 2017)