Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Twee miljoen voor technisch vmbo op vso-scholen
Vanaf 1 april aanvragen

Twee miljoen voor technisch vmbo op vso-scholen

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt geld voor techniekonderwijs. Het kabinet trekt twee miljoen per jaar uit om technisch vmbo op vso-scholen in te richten. Vanaf 1 april 2019 kunnen de scholen dit geld aanvragen.

Voor het technisch vmbo trekt het kabinet jaarlijks 100 miljoen euro extra uit. Twee miljoen ervan gaat naar het vso. Dit is toegezegd aan de Tweede Kamer. Omdat het vso een aparte schoolsoort is, krijgt het niet automatisch de middelen die voor het reguliere vmbo beschikbaar zijn. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen binnen het vso gaat het om 1.325 euro per techniek-leerling in 2018 en 2.650 euro per techniek-leerling in 2019. De gemengde leerweg ontvangt de helft. Deze bedragen zijn gelijk aan de bedragen die reguliere vmbo-scholen ontvangen. Vanaf 1 april 2019 kunnen vso-scholen dit geld aanvragen. Vanaf 2020 wordt de 100 miljoen euro ingezet op basis van de regionale plannen die vmbo-scholen samen met mbo’s en het bedrijfsleven opstellen. De vso-scholen die ook technisch vmbo aanbieden, maken hiervan ook deel uit.

Gepubliceerd op: 6 maart 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)