Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Tussenstand Passend onderwijs

Tussenstand Passend onderwijs

In regiogesprekken over Passend onderwijs en via een vertelpunt haalt minister Arie Slob van onderwijs ervaringen met Passend onderwijs op van scholen, ouders en leerlingen. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Over deze brief is op 31 januari gedebatteerd.

De minister heeft twee regiogesprekken gevoerd met ouders, leerlingen, onderwijsprofessionals en andere betrokkenen en heeft dit kwartaal nog vier gesprekken in zijn agenda staan. Op het online vertelpunt, waar mensen anoniem hun ervaringen kunnen delen, zijn ruim 4.000 reacties binnengekomen. Het vertelpunt is nog tot en met 31 maart online. De uitkomsten van de regiogesprekken en het online vertelpunt worden opgenomen in de dertiende voortgangsrapportage Passend onderwijs, dat in juni verschijnt. Slob constateert in de gesprekken vooral veel handelingsverlegenheid.

Over de onafhankelijkheid van het toezicht heeft de minister gesprekken gevoerd met de PO-Raad en de VO-raad. Er komt onder meer een openbaar dashboard, waarop de inspanningen en de resultaten van de samenwerkingsverbanden zichtbaar zullen zijn.

In de brief gaat minister Slob ook in op het stijgende aantal leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs. In beide schoolsoorten zijn dit schooljaar ongeveer 1.000 leerlingen meer ingeschreven dan in 2017/2018. Ook het aantal thuiszitters, dat ondanks het thuiszitterspact maar niet wil dalen, baart de minister zorgen. Een van de problemen hierbij is de doorzettingsmacht. Tijdens het debat laat Slob weten binnenkort een rapport te verwachten van voormalig kinderombudsman Marc Dullaert over (het ontbreken van) deze doorzettingsmacht. Dit rapport zal in het debat over onderwijs en zorg, dat gepland staat op 21 februari, worden besproken. Ook komt er een advies van Onderwijsraad over Passend onderwijs.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 februari 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)