Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Tot 1 mei aanvraag indienen voor experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Tot 1 mei aanvraag indienen voor experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs. Binnenkort wordt de beleidsregel gepubliceerd.

Dit experiment regelt dat een so-school/vestiging en een school voor (speciaal) basisonderwijs die geïntegreerd onderwijs willen vormgeven, vier jaar als één school kunnen functioneren. Regulieren en (v)so-scholen krijgen experimenteerruimte waarmee ze vier jaar lang leerlingen volledig mogen mengen voordat zij de (v)so-school opheffen.

Dit experiment past in een bredere ontwikkeling om tot meer maatwerk voor leerlingen te komen. Het voorziet in een geïntegreerde voorziening voor een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek. In sommige regio’s spelen ook ontwikkelingen als leerlingendaling en negatieve verevening een rol.
Het experiment wordt mogelijk gemaakt op grond van de Experimenteerwet primair onderwijs.

Begin 2018 wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd waarin het experiment wordt toegelicht. Scholen kunnen tot 1 mei een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW om per 1 augustus 2018 te starten met het experiment. Ook kunnen scholen in het schooljaar 2019-2020 deelnemen aan het experiment.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 13 februari 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)