Home » Artikelen » Tot 15 oktober aanvragen subsidie zij-instroom

Tot 15 oktober aanvragen subsidie zij-instroom

Er is een beperkt aantal subsidieplekken voor zij-instromers die in 2016 en 2017 begonnen zijn met scholing. Binnenkort kan een vo-docent die de overstap wil maken naar het basisonderwijs ook in aanmerking komen voor de verruimde subsidie zij-instroom. Schoolbesturen kunnen tot 15 oktober een aanvraag indienen voor zij-instromers.

In de aangepaste subsidieregeling voor zij-instroom die OCW binnenkort publiceert, wordt geregeld dat docenten met een vo-lesbevoegdheid ook in aanmerking kunnen komen voor een zij-instroomtraject. Hiermee krijgen docenten uit het vo de mogelijkheid om over te stappen naar het primair onderwijs. Het is een van de maatregelen om het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken.

De subsidie zij-instroom bedraagt 20.000 euro per zij-instromer. Een schoolbestuur kan de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. Ook voor de zij-instromer met een pabo-diploma die al in het vo of mbo werkt en daar nu een bevoegdheid voor wil halen, kan subsidie aangevraagd worden. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 september 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)