Home » Artikelen » Tot 12 maart aanvragen subsidie zomerscholen mogelijk
9 miljoen voor zomerscholen in het voortgezet onderwijs

Tot 12 maart aanvragen subsidie zomerscholen mogelijk

 
Om zittenblijven in het vo terug te dringen, stelt het ministerie van OCW in 2015, in het kader van het Sectorakkoord VO, 8,4 miljoen beschikbaar voor subsidieverstrekking aan zomerscholen. Tot uiterlijk 12 maart kunnen scholen hiervoor subsidie aanvragen bij DUO. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat zomerscholen effectief zijn tegen zittenblijven.

Volgens de onderzoekers helpt de zomerschool zittenblijvers in alle leerjaren van het voortgezet onderwijs. Vooral leerlingen van havo-4 hebben baat bij de zomerschool. Leerlingen die naar een zomerschool gaan, worden tijdens de zomervakantie bijgespijkerd in vakken waarop zij gezakt zijn, zodat ze nog een tweede kans krijgen om alsnog naar het volgende schooljaar over te gaan. Van de 241 leerlingen die in 2013 een zomerschool volgden, ging 85 procent alsnog over. Van die groep is 75 procent van de leerlingen in het volgende schooljaar opnieuw bevorderd of geslaagd voor het examen.

De meest gekozen vakken voor de zomerschool zijn wiskunde (33 procent), Nederlands (13 procent) en Engels (11 procent). Leerlingen uit de steekproef van de pilot zomerscholen waarderen de zomerschool met een 7,9 gemiddeld.

9 miljoen
Voor het opzetten van een landelijke infrastructuur, het inrichten en onderhouden van een helpdesk, coördinatie, voorlichting en communicatie, uitvoering van de regeling en monitoring van de ervaringen en effecten van zomerscholen is in overleg met de VO-raad en CNV Onderwijs in 2015 een bedrag van 600.000 euro gereserveerd. In totaal gaat het dus om een bedrag van 9 miljoen euro dat OCW beschikbaar stelt voor het inrichten van zomerscholen.
 
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 februari 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)