Home » Artikelen » Tot 31 mei aanvragen subsidie doorstroomprogramma’s po-vo

Tot 31 mei aanvragen subsidie doorstroomprogramma’s po-vo

Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Tot 31 mei kunnen aanvragen ingediend worden bij DUS-I.

Het gaat om leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden. De Inspectie van het Onderwijs constateerde in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoetsscore gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders.

Een van de voorwaarden is dat het programma wordt vormgegeven door minimaal een basisschool en een middelbare school. Dat programma moet minimaal 100 uur omvatten die zijn verdeeld over het laatste half jaar van groep 8 en de eerste helft van de brugklas.

Het subsidieplafond voor 2018 is 9 miljoen euro. Per aanvraag wordt maximaal 124.000 euro toegekend. Als het aantal aanvragen hoger is dan het subsidieplafond, wordt de toewijzing bij loting bepaald. Het budget is verdeeld over drie regio’s, om regionale spreiding van de programma’s te bevorderen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 mei 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)