Home » Artikelen » Topinkomens (semi)publieke sector omlaag
Wet aangenomen

Topinkomens (semi)publieke sector omlaag

De bezoldigingsmaxima van bestuurders in het onderwijs, de cultuursector en de media zijn per 1 januari 2015 verlaagd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verder verlagen van de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector.

Met de aangepaste Wet Normering Topinkomens (WNT2) daalt het maximum van de bezoldiging voor bestuurders in de (semi)publieke sector van 130 naar 100 procent van het ministersalaris. Het maximum voor bestuurders daalt van 228.599 naar 178.540 euro bruto per jaar, inclusief onkosten en pensioenbijdrage. De overgangsregeling zoals die ook in de huidige regelgeving al is opgenomen, blijft van kracht. Topfunctionarissen die na 1 januari 2015 aantreden, vallen direct onder de nieuwe regeling.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 januari 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021