Home » Artikelen » Ton Duif uit afschuw over commerciële Citoles
'En wat nou als we eens met dit circus ophielden?’

Ton Duif uit afschuw over commerciële Citoles

Commerciële online cursussen om kinderen klaar te stomen voor de Citotoets zijn erg in trek, constateerde de gratis krant Metro onlangs. AVS-voorzitter Ton Duif is er niet gelukkig mee: “Het is te triest voor woorden die hele big business, want het gaat over de ruggen van elf- en twaalfjarige kinderen.”

Er wordt door scholen in het voortgezet onderwijs en ouders steeds meer waarde gehecht aan Citoscores, merkt AVS-voorzitter Ton Duif. Dit heeft tot gevolg dat het aanbod van commerciële internetaanbieders van oefenmateriaal voor de Citotoets nog altijd groeit.

Duif over de Citotoets: “Er wordt veel geïnvesteerd in de eindtoets en er moet ook aan verdiend worden. Maar ook andere organisaties willen graag profiteren van deze melkkoe. Commerciële instellingen zoals het LOI, thuisonderwijs en vele andere instanties bieden Cito-oefencursussen aan voor prijzen die liggen tussen de 50 en 100 euro en soms nog hoger. Ouders wordt voorgespiegeld dat oefenen met de toets een hogere eindscore betekent.” Duif betwijfelt of kinderen door het oefenen daadwerkelijk een beter resultaat halen. En: “Zelfs als intensief oefenen resulteert in een hogere Citoscore, is het de vraag wat dat waard is. De school kijkt naar het hele kind, de Citotoets is een momentopname.” Duif vreest dat scholen onder druk ook steeds meer belang gaan hechten aan een hoge gemiddelde Cito-eindscore.

In Kaderspel (Kader Primair 5, verschijningsdatum 18 januari) vraagt Duif het zich hardop af:  ‘En wat nou als we eens met dit circus ophielden?’. “Investeer het geld dat gemoeid gaat met die Eindtoets in goed onderwijs. Geef het onderwijs terug aan scholen en ouders, goed gefaciliteerd door een overheid die deze taak grondwettelijk heeft vastgelegd.”
 

Gepubliceerd op: 16 januari 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)