Home » Artikelen » Ton Duif nieuwe voorzitter ESHA

Ton Duif nieuwe voorzitter ESHA

Europese schoolleidersverenigingen uit 21 landen kwamen begin maart bijeen in Dublin. De schoolleidersverenigingen zijn verenigd in de European School Heads Association (ESHA). AVS voorzitter Ton Duif werd gekozen als nieuwe voorzitter van ESHA.

Daarnaast werden presentaties van Europese projecten als LISA, het OECD-rapport Improving School Leadership en de uitwerking op nationaal niveau van Working conditions for school leaders in Europe besproken. Er was vooral veel aandacht voor de prioriteiten die Europese schoolleiders hebben binnen de grote hoeveelheid aanbevelingen van de OECD. Deze aanbevelingen verschillen vaak van de prioriteiten van Nederlandse schoolleiders. Het OECD raadt bijvoorbeeld aan om als schoolleider invloed te hebben op het aannemen en eventueel ontslaan van leerkrachten. In Nederland is dat vanzelfsprekend. In andere landen worden leerkrachten door de overheid toegewezen en ontslagen.

Verder uitte het dagelijks bestuur van ESHA de wens om de organisatie te professionaliseren, met name de lobby bij het Europees parlement. Bovendien stelde het ESHA-bestuur voor om ook individuele leden toe te laten. Maar dat voorstel werd niet gesteund. De belangrijkste noodzakelijke veranderingen die de leden voor ogen hebben zijn:

o ondersteunen van startende nationale organisaties;
o onderlinge ondersteuning door koppeling van sterke aan zich ontwikkelende organisaties;
o uitwisselen van goede voorbeelden en ervaringen;
o op nationaal niveau beter aandacht geven aan internationale ontwikkelingen.

In de najaarsbijeenkomst in Macedonië wordt hier verder over gesproken.

ESHA is onder meer betrokken bij projecten als LISA - Leadership Improvement for Student Achievement. De afsluitende conferentie hierover is in november in Nederland. Daarnaast was ESHA betrokken bij het uitwisselingsprogramma Individual Pupil Mobility, dat vanaf 2009 integraal is ingevoerd.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 9 april 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)